متن موزیک و معدنی

اصول عملیات سیمانکاری • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷

اصول عملیات سیمانکاری

دسته بندی : معدنی تاریخ : جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶

در زمانهای قديم برای ساختن ساختمانها و محکم نمودن ديوارها از ماده ای به نام ساروج اســـــتفاده می انجامند که به لحاظ شيميايی به طريق زير به دست می آمد :
                             
                                                                                                                                       تجزيه در ۱۰۰۰ درجه سانتيگرلد
                                 
 +  +ماسه                                       Mortar (ساروج)
تعريف سيمان پرتلند (Prtland) : سيمان پرتلند سيمانی اســـــت که از مخلوط نمودن مواد آهکی و رسی يا هر ماده ای که دارای اکسيدهای سيليسی و آلومينيومی و آهنی باانجام گرفت و پختن آنها تا مرحله کلينکر به دست آيد. قبل از آسياب انجامن کلينکر ، مقداری گچ (۳ تا ۱۵ درصد وخانومی) به آن افزوده می شود. گچ باعث می شود که در صورتی که سيمان با آب (مثلاً باران) آلوده انجام گرفت به سرعت نبندد و دشوار نشود. گچ باعث به تاخير افتادن زمان بندش سيمان می شود يا به عبارت ديگر زمان بندش سيمان را افزايش می دهد.
مراحل ششگانه به دست آمدن کلينکر عبارتند از:
مرحله ۱ : در درجه حرارت ۲۰۰ درجه سانتيگراد ، آب آزاد موجود در مواد خام تبخير می شود.
مرحله ۲ : در درجه حرارت بين ۲۰۰ تا ۸۰۰ درجه سانتيگراد ، آب درون مولکولی از آنها جدا می شود.
مراحل ۳ و ۴ : در درجه حرارت بين ۸۰۰ تا ۱۳۰۰ درجه سانتيگراد ، خاکهای معدنی تکمیلاً آب خود را از دست داده و به صورت کريستال درمی آيند.
مرحله ۵ : بين درجه حرارت ۱۳۰۰ تا ۱۸۰۰ درجه سانتيگراد ، واکنشها تکمیل می شود و ذرات جامد به شکل کلينکر درمی آيند.
مرحله ۶ : در حين سرد انجام گرفتن بين درجه حرارت ۱۳۰۰ تا ۱۰۰۰ درجه سانتيگراد ، محصول وارد کولرهای دوار می شود که در اين مرحله و در کلينکر سيمان کريستالايز می شوند.
: ۳ Ca Alominate
: ۴ Ca Alominate Ferrite 
[btn]36132_1515675377_1[www.iran-spe.com][/btn]