متن موزیک و معدنی

ارتقای معیشت و حفظ کرامت همکاران دو دنبال عمده صنعت برق • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

به‌گزارش مرجع معدن، کرم رضایی دو دنبال عمده مجموعه خود را ارتقای معیشت و حفظ کرامت همکاران عنوان انجام و افزود: به صورت حتم باید هر دو این اهداف، با هم محقق شود، زیرا تحقق هر کدام از این‌ها به تنهایی نمی‌تواند ارخانومده‌ترین سرمایه سازمان را حفظ کند.

وی همچنین به بیان انتظارات خود از شرکت‌های توزیع برق پرداخت و گفت: ارسال به موقع و صحیح هشدارات در فرمت درخواســـــتی، مشارکت همکاران در کمیته‌های اعلام انجام گرفته، ارائه گزارش کار دقیق از حضور در سمینار‌ها و کمیته ها، مستندسازی پایانی اقدامات و مشارکت پایانی همکاران در تولید مقالات و محتوای علمی، رعایت سطوح مکاتباتی و حضور فعال در نشست‌های تخصصی از جمله موارد مورد انتظار اســـــت.

این مقام مسئول همچنین ضمن توصیه هایی به مسئولان حوزه منابع انسانی اظهار داشت: مدیر منابع انسانی نباید خودش را به همکاران دفتر خود محدود کند بلکه پایانی کارکنان شاغل در مجموعه توزیع برق باید مد نظر قرار گیرد.

“رضایی” همچنین بر بحث کشف گلوگاه‌های فساد اداری تاکید و در ادامه به پیشنهادهای مطرح انجام گرفته از سوی مدیرعامل و تعداد تن از مدیران شرکت توزیع برق اســـــتان، پاسخ داد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان شمالی در این نشست ضمن بیان خلاصه‌ای از عملانجام شرکت، به بیان اهداف و نقشه راه و پلن اســـــتراتژِیک تعیین انجام گرفته پرداخت.

علیرضا صبوری  در بخش نخست نقل کردانش با اشاره به این که ۲۶ درصد برق اســـــتان توسط یک درصد از مشترکان (کشاورزی) مورد اســـــتفاده قرار می‌گیرد خواســـــتار بررسی تعرفه‌های مرتبط با این حوزه انجام گرفت.

وی با بیان این که این میزان تعرفه باعث هدر رفت برق در این بخش می‌شود و موتورهای برق چاه‌های کشاورزی حتی در زمستان‌ها نیز روشن اســـــت اظهار داشت: پایانی این موارد بر لزوم باخانومگری در تعرفه این بخش و حرکت به سمت عادلانه انجامن برق مصرفی کشاورزان تاکید دارد.

این مقام مسئول، تاثیرگذاری افزایش درامد فروش برق بر توسعه تحقیقات را یاداور انجام گرفت و خطاب به مسئولان میهمان از شرکت توانیر، پیگیری این مسئله را خواســـــتار انجام گرفت.

وی پس از بیان شرح عملانجامی از اقدامات مختلف شرکت در حوزه‌های فنی از جمله پروژه‌های تبدیل سیم به کابل خودنگهدار، کاهش تلفات، اتوماسیون شبکه، تجهیز ناوگان خودرویی و اشاره به انواع اقدامات حوزه تغییر اداری از جمله ۵ سین و HSE به نقش پایانی این اقدامات در تکریم منابع انسانی شرکت اشاره انجام.

صبوری نیروی انسانی را با ارزش‌ترین دارایی هر سازمانی عنوان انجام و در ادامه به بیان پیشنهادهای خود برای بهبود وضعیت شرکت پرداخت.

وی برگزاری دوره‌های توانمندسازی مدیران از سوی توانیر، تبدیل گروه‌های ایمنی و بازرسی به دفتر، حذف پرونده‌های کاغذی مشترکین عادی و تبدیل آن‌ها به بایگانی الکترونیکی، تسهیل بهره مندی از شبکه فیبر نوری موجود، امکان داوری و نظارت کارکنان باتجربه در پروژه‌های تحقیقاتی و افزایش سهمیه تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکار را در ادامه نشست از مسئولان شرکت توانیر خواســـــتار انجام گرفت.

این نشست با بازدید از پروژه تحقیقاتی میکروچیلر، خودروهای اتفاقات و عملیات و عیب یاب زمینی و مرکز دیسپاچینگ و مرکز فهام شرکت توزیع برق اســـــتان خاتمه یافت.