متن موزیک و معدنی

احداث نیروگاه خورشیدی در گناوه • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

احداث نیروگاه خورشیدی در گناوه

دسته بندی : معدنی تاریخ : دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

به نقل مرجع معدن، سیدعلی پاک نژاد در بازدید از روند پیشرفت عملیات اجرایی این نیروگاه در روستای پوزگاه گفت: در فاز نخست احداث نیروگاه خورشیدی دراین منطقهستان ۲ روستا به عنوان نمونه انتخاب انجام گرفته و آماده توسعه آن در دیگر نقاط ناحیه هستیم.

وی اضافه انجام: نیروگاه احداث انجام گرفته که انرژی خورشید را به برق تبدیل می‌کند، فردا‌ای پر ثمر و زمینه‌ای گسترده را برای کمک به اشتغال زایی و درآمدزایی آقام دارد.

مدیر شرکت توانمند سازان سبز ماندستان مجری این طرح نیز گفت: نخستین نیروگاه خورشیدی احداث انجام گرفته در روستای پوزگاه گناوه که هزینه آن توسط سرمایه گذار این منطقهستان تامین انجام گرفته قادر به تولید ۱۵ کیلووات برق اســـــت.

عباس تیموری افزود: این نیروگاه ازطریق پنل‌های نسل دوم احداث می‌شود که سازگاری مطلوبی با جنوب کشور دارد.

وی اظهارانجام: برق تولیدی این نیروگاه را که پس از بهره برداری بصورت مستقیم وارد مدار کشور خواهدانجام گرفت، دولت از سرمایه گذار خصوصی در قالب قرارداد تضمینی با قیمت زیاد معقول خریداری می‌کند و جنبه درآمدزایی برای آن دارد.

وی گفت: پیشرفت این طرح حدود ۱۰۰ درصد اســـــت و بزودی راه اندازی می‌شود.

تیموری بیان انجام: سرمایه گذار این طرح ۲ نیروگاه دیگر نیز درهمین ناحیه با میزان کیلووات ۳۰ و ۶۰۰ کیلووات احداث می‌کند.
منطقهستان گناوه در شمال اســـــتان بومنطقه قراردارد.