متن موزیک و معدنی

آمادگی فضانوردان ایستگاه بین‌المللی برای جشن کریسمس • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

در آخرین روزهای سال ۲۰۱۷
فضانوردان مستقر در ایستگاه بین‌المللی فضایی با جمع‌بندی تحقیقات، خود را
برای برپایی جشن سال نو آماده می‌کنند.


به نقل ایسنا و به گرازش از اسپیس،
فضانوردان ایستگاه فضایی در انتظار نخستین روز سال ۲۰۱۸ آخرین روزهای کاری
سال ۲۰۱۷ را در حال چرخش در مدار زمین و پایان دادن کار تحقیقاتی در زمینه
علوم حیات صرف انجامه‌اند.
“نوریشیگه کانای” فضانورد ژاپنی اعزامی از سازمان فضایی ژاپن (JAXA) و
“اسکات تینگل” آمریکایی از ناسا، سال را در حالی به اپایان می‌رسانند که بر
روی مطالعاتی کار می‌کنند که به انسان اجازه می‌دهد در ماموریت‌های فضایی
مدت افزایشی بیرون از مدار زمین بماند.
تحقیقات آنها بر روی فضاپیمای “پروگرس ۶۷″(Progress 67) که یک فضاپیمای
روسی اســـــت که در روز ۱۴ ژوئن زیاد از ۳ تن مواد غذایی، سوخت و تجهیزات را به
ایستگاه بین‌المللی فضایی تحویل داد، جمع‌بندی و تدوین انجام گرفت.
این فضاپیما پس از اپایان اقامت شش و نیم ماهه در تاریخ ۲۸ دسامبر ایستگاه
را ترک انجام. “الکساندر میسورکین” و “آنتون شکاپلروف” از “Roscosmos”(آژانس
فضایی روسیه) آن را با زباله پر انجامند تا به زمین برگردد.
ناسا گزارش می‌دهد که در آخرین هفته کاری سال ۲۰۱۷، “کانای” در حال تکمیل
مطالعاتی درباره شرایط جسمانی در فضای بیرونی اســـــت. وی از دوچرخه ثابت
ایستگاه فضایی برای اندازه‌گیری تنفس و سایر پارامترهای خود اســـــتفاده انجام.


انتظار می‌رود یافته‌های او به پزشکان کمک کند تا از این که فضانوردان به
اندازه کافی برای انجام فعالیت‌های فیزیکی مانند راهپیمایی فضایی قوی
هستند، اطمینان حاصل کنند.


در عین حال “تینگل” در حال جمع‌آوری نمونه برای پروژه “آزمایش پیشرفته
گیاهان ۰۵” اســـــت. وی گیاهانی را که در ایستاه فضایی کشت انجام گرفتند را برداشت انجام و
نمونه‌ها را در یک فریزر مخصوص برای تجزیه و تحلیل قرار داد.


پیش‌بینی می‌شود این مطالعه با مشاهده تغییرات در مولکول‌ها و ژن‌های گیاه
نشان دهد که چگونه گیاهان تحت تاثیر میکرو گرانش قرار می‌گیرند.


فضانوردان ژاپنی و آمریکایی به همراه خدمه ایستگاه فضایی، هفته آخر سال
۲۰۱۷ کار خود را سبک می‌کنند. آنها طی این مدت فرصت برقراری ارتباط با
خانواده‌هایشان در زمین را دارند.


همه افراد مستقر در ایستگاه فضایی بین‌المللی نخستین روز سال جدید را تعطیل
خواهند بود و در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۸ یک وعده غذایی ویژه با هم صرف
می‌کنند.


ناسا ویدیویی را منتشر انجام که فضانوردان مستقر در ایستگاه فضایی در مورد
سنت‌ها و کارهای مورد علاقه خود در روز سال نو صحبت می‌کنند. در حال حاضر
چهار نفر از آنها در ایستگاه هستند؛ یعنی “کانای”، “تینگل”، “جو آکابا” و
“مارک ونده‌هی”.


به عنوان مثال “کانای” در فیلم می‌گوید: آقام در ژاپن صبح روز سال نو بیرون
می‌روند و نخستین طلوع خورشید را تماشا می‌کنند. من خاطره‌ای از پدرم دارم
که در صبح زیاد زود و سرد توکیو من را برای تماشای نخستین طلوع خورشید
همراه خود برد.


فضانوردان به همراه دو خدمه روسی ایستگاه می‌توانند ۱۶ بار سال نو را تجربه
کنند و جشن بگیرند، دلیل که ایستگاه بین‌المللی فضایی هر ۹۰ دقیقه یک دور
تکمیل به دور زمین می‌چرخد.