متن موزیک و معدنی

آتش گرفتن ماشين كشنده (Push Truck) 777 سنگاپوری • مرجع معدن

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

آتش گرفتن ماشين كشنده (Push Truck) 777 سنگاپوری

دسته بندی : معدنی تاریخ : پنج شنبه ۹ آذر ۱۳۹۶

آتش گرفتن ماشين كشنده (Push Truck) باعث دوده گرفتن قسمت جلوی بدنه هواپیمای ۲۰۰-۷۷۷ سنگاپور ایرلاین با رجیستر ۹V-SQK انجام گرفت.
۲۹ نوامبر، هنگامی که هواپیما از محل پارک بسمت ترمینال ۳ فرودگاه چانگی سنگاپور در حال جابجایی بود، ماشين كشنده آتش گرفته اســـــت. آتش توسط آتش نشانی فرودگاه، خاموش انجام گرفته اســـــت.

فیلم: